فرصت‌های شغلی
ویرایش کنید

ارزش‌های ما

شرکت آرمان آتورپات با ارایه خدمات مشاوره اقتصادی، تحلیل بنیادی بازار و صنعت، تدوین استراتژی و مشاوره سازمانی، بهبود عملکرد، مشاوره ارزیابی صلاحیت و ارزش‌گذاری و ارایه سرویس‌های موضوعی در حوزه معدن و صنایع معدنی و فلزی، به مشتریان در عبور از دوره گذار فعلی به دوره پررقابت آتی و رشد و توسعه در فضای رقابتی آینده کمک کرده و به آنها دانشی می‌دهیم تا بجای چشم‌انتظار تحولات آینده بودن، خالق آینده خود باشند.

برای رفع چالش‌های خود با تیم مشاوره ما در ارتباط باشید.

ما با هم

ارزش‌های ما شامل مشتری‌گرایی، ابداع و نوآوری، به‌روز بودن، الزام به نتیجه‌گرایی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری است که با در کنار هم قرار گرفتن حروف اول آن‌ها، مفهومی بنام «ما با هم» شکل می‌گیرد؛ ارزش‌های ما بر این مبنا شکل گرفته است که همه ما همراه با مشتریان و دیگر شرکای تجاری، در رشد و توسعه ما تاثیرگذار هستیم.

مشتری‌گرایی

این ارزش بر شناخت بهتر نیازهای مشتری بر اساس درک مشتری با جریان پیوسته اطلاعات و تلاش برای رفع نیازهای مشتری در یک ارتباط بلندمدت، تاکید دارد.

 • درک کردن: تلاش در راستای درک بهتر نیازها و خواست‌های مشتریان
 • ارتباط دوسویه: داشتن ارتباط پیوسته و مفید با مشتری در راستای اطمینان از گردش صحیح و دقیق اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات با کیفیت
 • همراهی: پایه‌ریزی روابط طولانی‌مدت با مشتری بر اساس ایجاد اعتماد و اطمینان در مشتری

ابداع و نوآوری

نوآوری، باعث توسعه بازار، کاهش هزینه، دستیابی به مزیت رقابتی و ایجاد فرصت‌های جدید می‌شود. این ارزش، بر دارایی‌های فکری و ذهنی و سرمایه‌های تخصصی سازمان به منظور ارائه راه‌حل‌ها و راهکارهای مبتکرانه در موضوعات مختلف سازمان از قبیل بازار، محصول، سازوکارهای مدیریتی و عملیاتی و مشتری تمرکز دارد.

 • ترغیب خلاقیت: فراهم کردن بستری مناسب برای توسعه پیوسته دارایی‌های فکری و ذهنی و سرمایه‌های تخصصی سازمان در راستای نوآوری
 • ایده‌یابی: استقبال از ایده‌ها و راهکارهای نوآورانه و تشویق و حمایت از ایده‏‌های جدید
 • ایده‌‌پروری: ایجاد ساز و کاری مناسب برای پرورش ایده‌های خلاقانه و تبدیل آن به برنامه‌های عملیاتی

به‌روز بودن

این ارزش بر یادگیری، روزآمدی و آینده‌نگری سازمان در راستای همگام بودن با تحولات پر سرعت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که متاثر از سرعت تغییرات تکنولوژی در دنیای امروز است، تاکید دارد.

 • یادگیری: اهمیت دادن به کسب دانش و یادگیری شخصی و سازمانی، به عنوان اساسی‌ترین اصل به‌روز بودن
 • روزآمدی سازمان: به‌روز بودن کلیه منابع، سیستم‌ها و روش‌های مورد استفاده در سازمان
 • آینده‌نگری: یک گام جلوتر از به‌روز بودن

الزام به نتیجه‌گرایی

این ارزش بر دست یافتن به بهترین نتیجه ممکن بر اساس تخصص، تمرکز، فوق فعال بودن و بهبود پیوسته عملکرد تاکید دارد که باعث می‌شود علاوه بر تمرکز بر نتیجه نهایی، تعالی سازمان نیز ارتقا یابد.

 • تخصص: تکیه بر تخصص به منظور بهبود عملکرد، حرکت در راستای تعالی در هر فعالیت و کسب نتیجه مطلوب
 • تمرکز: به منظور افزایش کارایی روش‌های انجام کار، تطبیق نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار و ارزیابی اطلاعات در راستای تصمیم‌گیری هوشمندانه
 • فوق فعال بودن: اراده، تلاش و پشتکار در راستای رسیدن به نتیجه
 • بهبود: جستجوی بهترین روش‌ها برای ارتقای سطح کیفی انجام کار به منظور رسیدن به بهترین نتیجه ممکن

هم‌افزایی

این ارزش بر ترکیب تلاش‌‏ها به منظور دستیابی به نتایج بهتر از طریق اشتراک دانش، کار گروهی و جمع‌گرایی تاکید دارد.

 • اشتراک دانش: افزایش دانش گروهی از طریق هماهنگ کردن تعاملات و هدایت جریان اطلاعات
 • کار گروهی: ترویج روحیه کار گروهی به منظور افزایش هم‌افزایی
 • جمع‌گرایی: ترجیح منافع مشترک بر منافع فردی برای رسیدن به نتایج بهتر و منتفع شدن از منافع بزرگ‌تر گروهی

مسئولیت‌پذیری

مسئولیت‌پذیری، امری فراتر از وظایف و انجام کارهای محوله است. این ارزش بر مسئولیت‌پذیر بودن و رفتار مسئولانه در قبال وظایف، فعالیت‌ها، ارتباطات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و محیط بیرونی حول سه محور متعهد بودن، صداقت و پاسخگویی تاکید دارد.

 • متعهد بودن: تلاش در راستای ایجاد و حفظ یک تعهد پایدار در قبال اشخاص، اجتماع و محیط پیرامونی
 • صداقت: رفتار و عملکرد صادقانه به منظور ایجاد حس اعتماد
 • پاسخگویی: پاسخگو بودن در مقابل نتایج حاصل از تصمیم‌گیری، اقدامات و عملکرد
 • امانت‌دار بودن‌: رازداری و حفظ کلیه حقوق مادی و معنوی اشخاص